Über die Aurora

Aktuelle Ausgabe

Frühere Ausgaben

Suche

   Schwerpunkte    Theater     Kulturphilosophie     Belletristik      Literatur     Film     Forschung    Atelier     Musik  

......
O lună cu Andrei Şerban
...

Note fragmentare de repetiţie

Regizorul nu indică, ci provoacă la o relaţie dialectică; ceea ce aşteaptă de la actor
nu e o imitare a intonaţiei şi mişcării, ci o preluare şi o prelucrare personală. Spectacolul de
teatru e un organism viu, un proces perpetuu, actorul nu trebuie să aibă niciodată confortul lucrului
deja ştiut şi reprodus ad nauseam. Spaima de nou, spaima de ceea ce nu stăpîneşte – iată ce
trebuie ucis în actor. Şerban cultivă munca pînă la epuizare, contradicţia şi paradoxul, crede
în caracterul prodiguu al accidentalului şi foarte puţin din ceea ce se schiţează în primele
zile de repetiţie supravieţuieşte ultimei săptămîni dinaintea premierei.

de Iulia Popovici
(01. 12. 2008)

...
(c) Alexandru Boicu

Iulia Popovici

Jurnalist cultural şi critic
de teatru, născută în 1979
la Suceava, trăieşte şi lucrează
la Bucureşti. Absolventă a
Facultăţii de Litere din Bucur-
eşti şi a unui masterat în
scriere dramatică la Univers-
itatea Naţională de Artă
Teatrală şi Cinematografică
(Bucureşti). Redactor la
cotidianul Ziua (pînă în
octombrie 2008), consultant
artistic la Centrul de Creaţie
şi Cercetare Teatrală “Ion
Sava” şi critic de teatru
pentru săptămînalul Obser-
vator cultural
, a colaborat
sau colaborează la portalul
on-line LiterNet, la revista 22,
Dilema Veche, Euresis,
Dialog (Polonia), man_in_
fest
, Vatra, şi redactează
traduceri de literatură din
limbi pe care nu le vorbeşte.
A ţinut conferinţe despre
noua dramaturgie românească
la Poznan şi Varşovia
(Polonia), Viena (Austria) şi
New York (SUA), a curatoriat
sau susţinut ateliere de
dramaturgie, iar în toamna
lui 2007 a avut o rezidenţă
în cadrul Institutului Cultural
Român de la Paris (Franţa). Coordonează o colecţie de
texte de teatru la editura
Cartea Românească. A
alcătuit antologia de drama-
turgie românească, în tradu-
cere maghiară,
Kortars roman
dramak
(Koinonia, Cluj, în
curs de aparitie în 2008).
Este prezentă cu textul X şi
Y
în antologia Tovarăşe de
drum. Experienţa feminină
în comunism
, coordonată
la editura Polirom de Dan
Lungu şi Radu Pavel Gheo.
La editura Cartea Române-
ască i-a apărut în 2008
volumul Un teatru la
marginea drumului
.

 

 

 

 

 

Andrei Şerban

 

 

 

Totul trebuie trăit
interior, nimic nu
trebuie explicat
publicului.

 

 

 

 


(c) Adriana Grand

Andrei Şerban la o
repetiţie cu public, la Cluj

 

 

 

 

E ca şi cum Şerban
ar pune actorul pe un
piedestal rotitor, "plim-
bîndu-l" prin faţa unui
şir cvasi-nesfîrşit de oglinzi.
Cele din urmă oglinzi sînt
spectatorii – întotdeauna.

 

 

 

 

 


(c) Nicu Cherciu/REEL

Adrian Cucu (Rod) şi
Ionuţ Caras (Carl) în
Purificare.

 

 

 

 

"Artist e un cuvînt
pretenţios pe care nu
mi-l asum", crede
regizorul, cerîndu-le
intepreţilor "profesionis-
mul" de a se accepta
ca meseriaşi ai scenei.
 

 

 

 

 


(c) Claudiu Rusu

Andreea Bibiri (Nina),
Adrian Matioc (Trigorin) şi
Andrei Şerban la repetiţiile
cu Pescăruşul, la Sibiu.
 

 

"În societate, teatrul nu poate schimba nimic, dar poate
schimba ceva în individ. Poate provoca o revoluţie
individuală, personală." (Andrei Şerban)

   Plecat din România în 1971, la invitaţia lui Ellen Stewart de a lucra la teatrul LaMaMa de la New York, regizorul Andrei Şerban s-a întors la Bucureşti imediat după Revoluţie, în 1990, ca director al Teatrului Naţional, unde, în acelaşi an, a reluat, în variantă românească, faimoasa sa montare cu Trilogia antică, spectacol care, în Statele Unite, îl propulsase în anii ’70 în postura unuia dintre cei mai inovativi artişti ai epocii. În urma unui conflict cu trupa de la Naţional, Şerban a părăsit din nou România, a doua oară, în 1993.

Revenirea din 2006 a fost un eveniment, mult aşteptat (anterioara tentativă de reintegrare în peisajul local, prin înfiinţarea unui Centru "Andrei Şerban", un fel de academie de vară, eşuase lamentabil cu aproximativ un an înainte), mai ales pentru că textul ales de Şerban era o surpriză: cunoscut pentru spectacolele sale din clasici, opţiunea regizorului pentru Purificare/ Cleansed a controversatei Sarah Kane a fost destul de şocantă. Teatrul care avea să producă Purificare era o altă instituţie cu rang naţional, cea din Cluj, şi aproape în paralel cu lucrul la această punere în scenă erau programate şi repetiţiile pentru o nouă versiune a Pescăruşului lui Cehov (pe care Andrei Şerban o mai făcuse de două ori), de data aceasta la Sibiu, în cadrul Capitalei Culturale Europene 2007.

   Pentru distribuţiile celor două spectacole s-au dat mai multe serii de probe, întîi la Bucureşti, apoi la Cluj şi Sibiu. Cîteva roluri erau deja atribuite – Maiei Morgenstern (cu care Şerban lucrase în anii ‘90 la Trilogia antică, Audiţia, Livada de vişini …), pentru Arkadina, lui Mircea Rusu (şi cu el colaborase imediat după Revoluţie), pentru Trigorin etc., în anumite cazuri fiind vorba despre oameni pe care apropiaţii regizorului, cunoscători ai teatrului românesc actual, i-i recomandaseră. Revelaţiile s-au numit – la castigul din Bucureşti – Andreea Bibiri (Grace din Purificare şi Nina din Pescăruşul) şi Dorina Chiriac (cu care Şerban avea să lucreze în 2008, pentru Lear-ul său integral feminin de la Teatrul Bulandra din Bucureşti), două actriţe tinere, cu aparenţă fragilă, amîndouă proaspete mame şi, deci, selective în privinţa unor noi proiecte (dar dorindu-şi să-l întîlnească pe Andrei Şerban), amîndouă apreciate pentru talentul versatil şi plaja largă a rolurilor pe care le pot interpreta.

La Cluj, Bibiri avea să lucreze cu alţi actori tineri, din trupa Naţionalului – Cristian Grosu (care abia atunci termina facultatea), în rolul fratelui mort, cu care Grace aspiră să se identifice metempsihotic, Ionuţ Caras şi Adrian Cucu, în cuplul de homosexuali forţaţi să-şi negocieze conceptul de dragoste, Ramona Dumitrean, în prostituata de peep-show care nu ştie ce înseamnă să iubeşti –, dar şi cu un debutant-student, Silvius Iorga, în rolul adolescentului cu minţile pierdute, pentru care Grace reprezintă iubirea matern-incestuoasă, şi cu András Hatházi, de la Teatrul Maghiar de Stat din Cluj, un actor discret şi puternic (jucîndu-l pe Tinker, "creierul" malefic al spaţiului concentraţionar dedicat experimentelor sufleteşti).

   Iar repetiţiile n-au fost simple … E ca şi cum Şerban ar pune actorul pe un piedestal rotitor, "plimbîndu-l" prin faţa unui şir cvasi-nesfîrşit de oglinzi, unele limpezi, altele deformînd în toate modurile imaginabile; trebuie să aleagă, care dintre imaginile ce i se arată e el însuşi? Care dintre ele sînt – în ce măsură? – "adevărate"? "Juste", cum ar spune Şerban. Cele din urmă oglinzi sînt spectatorii – întotdeauna (şi de obicei cu cîteva săptămîni înainte de premieră), regizorul româno-american organizează aşa-numite "repetiţii cu public", la care accesul e liber şi în timpul cărora el intervine direct, oprind reprezentaţia, dînd indicaţii şi reluînd scene. O probă pe care actorii sînt forţaţi s-o treacă, acceptînd "străini" în inima procesului lor de creaţie – "Cei care-au clădit catedrala din Chartres nu erau artişti, erau meseriaşi, craftsmen anonimi, ei sînt adevăraţii maeştri. Artist e un cuvînt pretenţios pe care nu mi-l asum", crede regizorul, cerîndu-le intepreţilor "profesionismul" de a se accepta ca meseriaşi ai scenei. Ceea ce urmează sînt note fragmentare, "la cald", de la primele repetiţii pe textul Sarei Kane, într-un început de vară destul de răcoros.

6 iunie 2006. Întîi un şnur de text, apoi lucru pe scenă (în sala de repetiţii a Naţionalului clujean, numită Caragiale)

Exerciţiile de încălzire s-au terminat. În cerc, ţinîndu-se de mînă, rostind mantra de inspiraţie indiană la care Şerban ţine atît de mult, actorii s-au încărcat de energie. Prima scenă, întîlnirea dintre Graham (Cristian Grosu) şi Tinker (András Hatházi), dependentul de droguri care cere o supradoză pentru că vrea să moară. Hipnoza focului (pentru Graham). Acul nu e de unică folosinţă, trebuie sterilizat. Obiectele sînt expuse şi prezentate ritualic: o oglindă ovală de baie, o cutie metalică de seringi, o seringă de plastic, un cuţit, lămîia, o lingură şi o ceaşcă de porţelan. Recuzită de repetiţie. "Nu vreau să ştiu de unde vii", le spune Andrei. "V-am spus c-o să fie foc?" Aşa se prepară drogurile.

   E o tăcere mortuară. Zgomotul lămîii tăiate. Minuţia flegmatică a lui Hatházi mînuind obiectele. "N-o face foarte iute, hotărîrea e luată, poţi să-ţi iei timpul", insistă Şerban. Între cei doi actori se instalează tensiunea unui fanatism, încrîncenarea unei decizii fără întoarcere. Graham e cel puternic, nu Tinker, pentru că Graham e cel care ştie ce-şi doreşte. Numărătoarea inversă (efectul mortal al drogului): vocea lui Hatházi e rece, ca a unui autentic doctor. "Îţi simţi capul uşor." Totul trebuie trăit interior, nimic nu trebuie explicat publicului. Şerban pare să aibă tot timpul în cap construcţia vizuală a întregului spectacol.

Prima scenă dintre Carl (Ionuţ Caras) şi Rod (Adrian Cucu), cei doi îndrăgostiţi gay. Momentul are la prima vedere/ repetiţie un aer melodramatic, e o joacă senzuală, argumentul inelului (pe care Carl i-l oferă lui Rod ca semn al uniunii totale) devine o căutare a conceptului emoţional de inel/ verighetă, în care cuvîntul în sine trebuie să iasă în evidenţă. "Nu juca ceea ce spui", cere Andrei. E nevoie de ceva mai multă nerăbdare, ceva mai multă manipulare. Principala problemă e că şi Caras, şi Cucu par să aibă o problemă cu ideea homosexualităţii, ce se vede e o parodie a personajului gay, actorul care marchează distanţa dintre el şi situaţia scenică. Replicile-cheie ale dialogului – "Ai muri pentru mine?" – "Da" – sună cumva penibil şi emoţionant în acelaşi timp. Andrei bea cantităţi incomensurabile de ceai fierbinte; în Sala Caragiale e un frig teribil.

7 iunie. Tot în Sala Caragiale. Scena tăierii mîinilor (lui Carl)

   Pentru Hatházi: "Eşti prietenul şobolanilor. Ştii că ei vor aprecia această delicatesă". Pentru Caras: "Îi vezi toporul, ţi-e foarte frică, te temi, te dai în spate". Andrei se ridică şi arată (joacă el însuşi). Estera (regizoarea tehnică) vine cu un satîr – lama trebuie ascunsă, nimeni nu trebuie s-o vadă (în spectacol, satîrul avea să devină o drujbă, un fierăstrău electric pe care dimensiunile şi cablul de alimentare îl făceau imposibil de ascuns). Actorul care manevrează singur ustensile periculoase. "În America nu poţi face aşa ceva, ar intra toţi tehnicienii în grevă. Adevărul e şi că ei sînt mereu unde trebuie."

"Moooorţi toooţi" (replica de cor acompaniind carnagiul scenic al cuplului gay) – sună ca un miorlăit de pisică leşinată. Halatul de spital al lui Tinker – oare e de doctor sau de pacient? Andrei s-a decis deja că satîrul va fi, în final, o drujbă şi întreabă de ea. Hatházi foloseşte deocamdată toporul drept microfon. “Fă-o cumva mai stilizat, ritualic, ca-ntr-un vis." Zidul (un perete de faianţă veritabilă, atît de grea, încît a fost nevoie de refacerea sistemului de ştăngi al teatrului) se închide, trapa se ridică pentru scena peep-show-ului; acum e o cuşcă de lemn, în spectacol va fi o cutie de plexiglas. Fiecare revenire a momentului de peep-show trebuie să înceapă cu sunetul căderii unei fise (aruncată, deocamdată, într-o găleată metalică). Hatházi: "Era o brichetă în găleată cînd am aruncată moneda. S-a spart şi miroase a gaz".

Scena bomboanelor – Tinker-Robin

   Un moment naturalist, Silvius înghite fiecare bomboană, iar asta ia timp. Opt ciocolate aruncă Tinker pe jos, ultimele patru i le bagă pe gît cu forţa, iar Robin le vomită pe halatul lui. (E doar unul dintre elementele naturaliste ale spectacolului, naturalism către care Şerban are o vizibilă aplecare: aveau să mai apară şobolani de burete, cu ochi sîngerii, puşi în mişcare de un sistem de maşinuţe electrice, iarbă artificială şi flori la fel de factice, urină şi sînge.)

Care e genul de teroare pe care-o exercită Tinker asupra lui Robin? ...

… Răspunsul e simplu, acelaşi gen de fascinaţie pe care Şerban însuşi o exercită asupra actorilor supuşi "dictaturii" sale personale. Cultivă munca pînă la epuizare (atunci cînd mintea nu mai are forţa de a se opune conştient, instinctul teatral, creativitatea în stare genuină e cea care domină reacţia scenică), contradicţia şi paradoxul, crede în caracterul prodiguu al accidentalului şi foarte puţin din ceea ce se schiţează în primele zile de repetiţie supravieţuieşte ultimei săptămîni dinaintea premierei.

Exemple sînt nenumărate. La Pescăruşul, spectacolul creat aproape în paralel cu Purificare, penele prinse în pereţii de decor au fost o idee tîrzie a scenografului Andu Dumitrescu, şi au apărut cu cîteva zile înainte de repetiţiile cu public.

   Pînă cu puţin înainte de finalul repetiţiilor, cortina din fundal (în fazele de lucru, doar o pînză albă agăţată de o ştangă) avea într-un colţ desenul unui pescăruş, iar iniţial, şi masa din actul III ar fi trebuit să aibă pescăruşi pictaţi ("proba" s-a făcut, cu un şablon al scenografului, pe o masă de la atelierele teatrului); Şerban a renunţat la tot în ultimul moment. "Mobila" din acest act III nu a fost creată special pentru spectacol: cele două fotolii aproape desfundate cu care s-a şi repetat de la început au fost aduse, pentru Trigorin şi Arkadina, din fumoarul improvizat al teatrului, iar masa lungă "joacă" într-o altă producţie, Casa de pe graniţă de Slawomir Mrozek, montată de un alt colaborator al teatrului, mult apreciat în România, Gábor Tompa. La Purificare, pînă aproape de repetiţiile cu public, cifrele mîzgălite de tînărul Robin pe peretele de faianţă ce sugera o baie de pseudo-universitate ("30x7x52" – anii, zilele dintr-o săptămînă şi săptămînile pe care le mai are de trăit între zidurile spitalului-închisoare) au rămas ca atare, pentru ca dintr-odată Şerban să decidă notarea produsului final (10.920) şi explicitarea momentului.

"Arătînd" (urcînd el însuşi pe scenă şi interpretînd replicile mişcate – într-o oarecare măsură, o reminiscenţă a actorului-care-ar-fi-putut-să-fie Şerban, dacă n-ar fi renunţat la actorie după doi ani de şcoală, la recomandarea profesorului Radu Penciulescu, cel care i-a sugerat să treacă la regie), regizorul nu indică, ci provoacă la o relaţie dialectică; ceea ce aşteaptă de la actor nu e o imitare a intonaţiei şi mişcării, ci o preluare şi o prelucrare personală. Spectacolul de teatru e un organism viu, un proces perpetuu, actorul nu trebuie să aibă niciodată confortul lucrului deja ştiut şi reprodus ad nauseam. Spaima de nou, spaima de ceea ce nu stăpîneşte – iată ce trebuie ucis în actor.

   După cinci nominalizări şi două premii (pentru cea mai bună actriţă în rol principal – Andreea Bibiri – şi cel mai bun debut – Cristian Grosu) şi după un an de reprezentaţii ale producţiei de la Naţional, întors la Cluj, Şerban a "reluat repetiţiile" la Purificare, a schimbat ritmul de joc şi schimbările de situaţii scenice, iar spectacolul a devenit cu mai mult de jumătate de oră mai scurt. Mîine se poate întîmpla altceva.

Ausdrucken?

....

Zurück zur Übersicht